دکتر مهدی خواجوی متولد ١٣۵٧ در خرمشهراست.
دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را در اهواز تا سال ١٣٧۵گذراند.
مدرک پزشکی عمومی دکتر مهدی خواجوی :
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (١٣٧۵-١٣٨٢)

تخصص:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا سال ١٣٩٣
رتبه برتر بورد تخصصی جراحی مغزو اعصاب
طرح تخصص:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دوره ها :
دوره جراحی های میکروسکوپی مغز و نخاع در فنلاند (دانشگاه هلسینکی) در سال ٢٠١٢
بورد کتبی اتحادیه اروپا در سال ٢٠١۴
عضو جامعه جراحان مغزواعصاب اروپا از سال ٢٠١۴ و ارتباط مستمر با مجامع علمی جراحی مغزو اعصاب کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا
دارای مقالات متعدد چاپ شده در مجلات معتبر علمی بین المللی