ماجرای «جراحی معنوی» یک خانم بدون خونریزی که قصه‌ای پُرغصه است
دسامبر 22, 2018

بیشتر افرادیکه از بیماریهایی مثل کمردرد و دیسک کمری و یا تومورهای مغزی رنج می برند به بیش از دو تا سه پزشک مراجعه کرده اند و هنوز دقیقا به درستی نمی‌دانند که بیماری آن‌ها و روش اصلی درمان آن‌ها چیست.
ما در گروه پزشکی ایران نورو(ایران و اروپا)، با استفاده از دانش و تجربیات روز دنیا برآنیم تا آگاهی شما را نسبت به بیماری شما افزایش دهیم و با بیان حقایق راه‌های صحیح درمان را به شما نشان دهیم و در بیمارستانهای مجهز تهران و با تعرفه قانونی و در صورت داشتن بیمه تکمیلی استفاده از آن، با حداقل هزینه، بهترین کیفیت درمان را به شما ارائه دهیم.